Foliové bazény

Skimmerové bazény

Voda je do bazénu přiváděna tryskami a odváděna skimmerem. Skimmer je plastový sběrač zabudovaný ve stěně bazénku, a to v úrovni vodní hladiny. Bazén není nikdy naplněn až po okraj. Hladina je v úrovni skimmeru, a to zpravidla tak 10cm pod hranou bazénu.

Přelivové bazény

Voda je do bazénu ( stejně jako u skimmerového bazénu) přiváděna tryskami. Odvod vody z bazénu se zajišťuje pomocí přelivového žlábku, který je umístěn po obvodu – za hranou bazénu. Voda přetéká přes hrany. Do oběhového cyklu musí být zařazena vyrovnávací nádrž. Ta slouží k akumulaci vody vytlačené z bazénu při jeho používání.

Používají se pro vnitřní i vnější instalace všech i větších rozměrů, nebo složitějších tvarů, které se u plastových a sklolaminátových bazénů nedá vyrobit. Vždy se jedná o podzemní instalaci.

Rozměry a tvary jsou individuální dle prostorové dispozice a potřeb zákazníka.

Bazény rozdělujeme na skimmerové a přeronové.

AVfol katalog ke stažení: