Montáž bazénů

Zajišťujeme dopravu bazénů po celém území České republiky vozy s hydraulickým jeřábovým ramenem. Tuto techniku je možno využít k uložení bazénu, dá-li se vozem zajet dostatečně blízko k výkopu.

Přeprava nadměrného nákladu

Není-li možno zajet vozem k výkopu dostatečně blízko a jedná-li se o větší typ bazénu zajišťujeme dopravu vlastním tahačem vybaveným hydraulickou rukou s dosahem 16m.

Složení z vozu

Bazény je také možno při dostatečného počtu lidí (pro typ Ontario cca 8-9) složit z vozu, přenést a uložit do výkopu ručně. Nelze-li bazén z nějakého důvodu přenést či uložit pomocí naší techniky, je nutné zajistit si autojeřáb.

Výkop

Výkop musí být proveden dle námi dodané technické specifikace. Na betonový podklad se vyskládají polystyrénové desky o tloušťce 5cm, na které se bazén uloží. Je-li technologie k bazénu umístěna ve filtrační jímce, tato se nejčastěji ukládá do prostoru před bazénové schodiště.

Bazén a filtrační jímka

Bazén a filtrační jímka jsou kompletně osazeny již v našich dílnách a dodávány jsou jako dva funkční celky. Na místě je technik již pouze propojí potrubím. Vzhledem k této připravenosti probíhá montáž v jediném dni.

Finalizace

Do filtrační nádrže se nasype příslušné množství filtračního písku a provede se tlaková zkouška funkčnosti cirkulačního systému. Zároveň je provedeno proškolení zákazníka v obsluze instalovaných zařízení a zkonzultován následující postup zasypávání bazénu.

Podezdění schodiště

Po dokončení montážních prací se do bazénu napustí cca 40cm vody. Tím se bazén zatíží a může se provést podezdění schodiště. Filtrační jímka neodolává tlaku zeminy, je proto nutné provést její obezdění či obetonování.

Napouštění bazénu

Za stálého napouštění vody do bazénu se poté provádí samotný zásyp soudržnou zeminou. Vodní hladina je stále o cca 30-50cm v předstihu před obsypem. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při zasypávaní potrubí (hlavně spojů), aby nedošlo k jejich poškození.

Konečné úpravy

Konečné terénní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb (dlažba se nejčastěji zasouvá pod límec bazénu), obkladů z kamene či ponechat okolo bazénu trávník.