Plastová okna – základní charakteristika výrobku

Plastová okna dodávaná společností TSH PLAST jsou vyrobena z komponent, které splňují nejnáročnější současné požadavky na tento stavební výrobek. Při jejich výrobě je použito strojního vybavení, které zajišťuje maximální kvalitu a přesnost výrobků. Plastová okna jsou vyráběna ze  sedmikomorového profilového systému HORIZONT PS® penta plus, který patří v současné době ke špičce na trhu vícekomorových profilů.

Dalším důležitým parametrem je volba správného zasklení, které dotváří celkovou tepelnou a akustickou pohodu za Vašimi okny.

Plastová okna samozřejmě musí být dobře, přesně a snadno ovladatelná. Pro plastová okna TSH PLAST používáme kování firmy WINKHAUS, německé firmy se 150 letou tradicí v tomto oboru.

Poslední, avšak nenéně důležitou součástí dodávky plastových oken je jejich správné zabudování. Montáž plastových oken zajišťují naši pracovníci proškolení z nejnovějších postupů a technologií montáží otvorových výplní.

 

Plastová okna – základní technické parametry a ukazatele kvality

Jako základní porovnávací veličina pro plastová okna je udávám jejich celkový tepelný prostup Uw (W.m-2.K-1). Tato hodnota se skládá ze dvou základních veličin a to tepelného prostupu rámu Uf a tepelného prostupu skleněné výplně Ug. Hodnoty týkající se tepelného prostupu lze změřit jak laboratorně tak doložit výpočtem. Pro posouzení či porovnání jednotlivých typů plastových oken je potřeba srovnávat stejné parametry, které každý výrobce musí deklarovat ve své dokumentaci kvality.

Plastová okna – akustika. Další základní vlastností je hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw. Tuto hodnotu je možné změřit pouze laboratorně a je z velké části závislá na použitém typu zasklení. Výrobky se dělí do několika tříd dle dosažené hodnoty Rw. Vyšší třída značí větší zvukový útlum a tím i lepší akustické parametry celeho okna.

Jako další parametry otvorových výplní jsou posuzovány jejich odolnost proti zatížení větrem, odolnost proti zatékání při vystavení statickému i dynamickému tlaku, spárová průvzdušnost čili množství infiltrovaného vzduchu vztaženého na jednotkovou délku funkční spáry. Obecně platí čím menší spárová průvzdušnost, tím těsnější okno.