Plastová okna – zasklení

Skleněná výplň tvoří největší plochu každého okna. Proto je sklo svými vlastnostmi na prvním místě z hlediska tepelné i zvukové izolace. Většina dnes používáných typů zasklení jsou řešeny jako dvojskla, trojska nebo jako dvojskla se speciální vnitřní dělící fólií. Jednotlivá skla a vyplnění meziprostoru určují specifické vlastnosti celé výplně tepelně izolační a akustické.

Izolační dvojsklo

Standardním izolačním dvojsklem, které je dnes používáno v oknech TSH plast, je sklo s koeficientem prostupu tepla Ug = 1,1 W.m-2.K-1. Této velmi dobré hodnoty je dosaženo za pomoci tenké a neviditelné vrstvy ušlechtilého kovu na jednom ze skel, odrážející teplo zpět do místnosti. Efekt je pak ještě vylepšen naplněním meziprostoru vzácným plynem s nízkou tepelnou vodivostí, nejčastěji argonem.

Izolační trojsklo

Zasklení izolačním trojsklem umožňuje dosáhnout v současnosti nejmenšího možného celkového prostupu tepla celým oknem Uw. Trojskla jsou v současnosti používána hlavně u nízkoenergetických a pasívních domů, ale svoje místo si nacházejí a i u řady dalších projektů.

Troskla nabízí možnost dosažení prostupu tepla až Ug = 0,6 – 0,5 W.m-2.K-1.Další vlastností trojskel je také zvýšení minimální povrchové teploty, což výrazně snižuje riziko tvorby kondenzátu.

HEAT MIRROR ®

Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější.

Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření.

Ornamentní a speciální skla

Ornamentní skla

Ornamentní skla jsou vhodné pro místa kde není požadován přímý pohled skrze zasklenou plochu při zachování přístupu světla (okna na sociáních zařízeních, prosklené části vchodových dveří atd.) Ukázku těchto skel vidíte vedle textu.

Protihluková skla

Důležitý úkol tlumit hluk pocházející z vnějšího prostředí může plnit moderní izolační dvojsklo CLIMALIT ACOUSTIC. Chrání spolehlivě před tzv. hlukovým smogem, který se dnes stává ve velkoměstech hlavní zátěží spolu se znečištěním vzduchu.

Bezpečnostní skla CONNEX

CONNEX v případě lepeného bezpečnostního skla se spojují dvě nebo více skleněných tabulí pomocí fólií, takže sklo drží v rámu stále pohromadě. V našich oknech používáme tyto základní typy bezpečnostních skel:

  • S25Cx6.4-14Ar-PU4-Connex 33.1
  • S25Cx6.4-14N+Ar-PU4-Connex 33.1 nerez. rám.
  • S25Cx6.8-14Ar-PU4-Connex 33.2

S25Cx6.8-14N+Ar-PU4-Connex 33.2 nerez. rám.