Sedmikomorová plastová okna – profilový systém

Profilový systém je základním stavebním kamenem každého plastového okna. Dává oknu nejen celkový vzhled a tvar, ale výrazně ovlivňuje jeho vlastnosti a parametry. Profilové systémy používané pro výrobu plastových oken musí splňovat požadavky uvedené v normě ČSN EN 12 608, která předepisuje základní materiálové, konstrukční a technologické požadavky na tento výrobek. Plastová okna dodávaná společností TSH PLAST jsou vyrobena výhradně z profilového systému HORIZONT PS® penta plus. Jedná se o český profilový systém vyvinutý a vyrobený ve výrobním závodě PRAMOS, a.s.

Profilový systém HORIZONT PS® penta plus je již 4. generací profilů a oproti svým předchůdcům nabízí mnohá technická vylepšení. Asi nejvýraznější vlastností profilového systému HORIZONT PS® penta plus je jeho tepelná prostupnost, která dosahuje hodnoty Uf = 1,08 W.m-2.K-1. Tato hodnota řadí tento profil na čelní místa mezi vícekomorovými profily a vytváří nejlepší předpoklady pro minimalizaci prostupu tepla celým oknem.

Výztuha je umístěna až v páté komoře pro maximální eliminaci ochlazování vnitřního povrchu vlivem venkovních nízkých teplot. Stavební hloubka je 75 mm u rámu a 80 mm u křídla.

Design s předsazeným křídlem dává oknu moderní, dynamický vzhled. Dvakrát zkosené hrany u rámu i křídla dávají vyniknout robustnosti celé konstrukce při zachování ladných tvarů okna.

Pevnost celé okenní konstrukce zajišťuje prostor pro uložení dostatečně dimenzované výztuhy, dále pak šest příčných žeber zajišťujících dokonalou tuhost okna a tím zaručují jeho snadné ovládání. Bezpečnost je zaručena posunutím kovací drážky blíže středu sestavy, kde při správném osazení kováním s bezpečnostními prvky tvoří dostatečnou překážku proti násilnému vniknutí.

Profilový systém HORIZONT PS® penta plus je dodáván dle normy ČSN EN 12 608 s tloušťkami stěn v nejvyšší třídě A. Na jeho výrobu je použit výhradně primární materiál bez použití recyklátů.

Variabilita systému nabízí možnosti zasklení několika druhy izolačních dvojskel a trojskel v šířkách od 24 mm do 40 mm. Tuto možnost využijete zejména při zvýšených nárocích na zvýšenou tepelnou izolaci či zvukový útlum, který vyžaduje zasklení s větší šířkou izolačního dvojskla či trojskla. Výplň je upevněna pomocí těsnění vkládaného do drážky v křídle u barevných profilů a koextrudovaného přímo na profil křídla i bílých profilů z venkovní strany okna. Z vnitřní strany pak těsněním, které je vždy součástí zasklívací lišty.

Deep Glass

Deep Glass je unikátní konstrukční charakteristika plastových oken vyrobených z profilového systému HORIZONT PS® penta plus. Jedná se o konstrukční eliminaci vlivu distančního rámečku v izolačním dvojskle či trojskle, který ve spodní části zasklení zvyšuje riziko tvorby nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně skla.

Řešení tohoto problému je snížit hodnotu prostupu tepla v tomto kritickém místě. Můžeme použít distanční rámeček s nízkou hodnotou tepelné vodivosti, což prodražuje celkový výrobek. Idea našich profilů se systémem zasklení Deep Glass je v překrytí kritického místa skleněné výplně jejím větším zapuštěním do křídlového profilu, který má navíc zvětšenou izolační plochu před rámečkem – tzv. předsazené křídlo.

Popis základních konstrukčních charakteristik profilového systému HORIZONT PS® penta plus:

  1. rám okna – sedmikomorová konstrukce se stavební hloubkou 75 mm, prostor pro umístění výztuhy až v páté komoře pro minimalizace tepelného prostupu v místě rámu
  2. křídlo okna – sedmikomorová konstrukce, stavební hloubka 80 mm. Předsazená konstrukce křídla se dvěmi izolačními komorami a hluboké zapuštění izolačního dvojskla Deep Glass snižuje riziko tvorby kondenzátu i při nízkých teplotách. Zapuštění izolačního dvojskla je 18 mm na zasklívací podložky při konstrukčním zapuštění skla 27 mm do profilu křídla.
  3. výztuhy – materiál Fe-Zn pro dosažení maximální příčné i torzní pevnosti rámu i křídla zaručují dokonalou ovladatelnost celého okna. Výztuhy jsou uchyceny k profilům po celé délce pevnými samořeznými vruty v předepsaných roztečích.
  4. těsnění – dvě dorazová těsnění pro dokonalou tepelnou a akustickou pohodu ve Vašem interiéru. U bílých oken jsou dodávány v šedé, u barevných oken v černé barvě.
  5. izolační dvojsklo (trojsklo) – jako standard je použito izolační dvojsklo s hodnotou Ug 1,1 W.m-2.K-1. Lze zasklít i izolační dvojskla a trojskla do celkové šířky 40 mm při použití odpovídající zasklívací lišty, vždy z interiérové strany.

Sedmikomorové řešení všech konstrukčních detailů – podkladní profil

Při zabudování okna do stavby jsou plastová okna položena na podkladní profil, který slouží zároveň jako montážní bod pro uchycení vnitřního a venkovního parapetu. Při standardním řešení může tento konstrukční detail představovat nežádoucí tepelný most u celé okenní konstrukce.

Proto plastová okna vyrobená z profilového systému HORIZONT PS penta plus používají podkladní profil v sedmikomorovém provedení v konstrukční šířce 49 mm.

HORIZONT PS penta plus to je kompletní sedmikomorové řešení pro Vaše nová plastová okna.